1. <th id="ftmh5"></th>
       当前位置:首页 > 政务公开 > 通知公告

       蒸湘区2019年公开招聘教师体检公告

       来源: 组织人事股      发布时间:2019-07-29 16:37     

         根据综合成绩排名结果,现将蒸湘区2019年公开招聘教师进入体检程序的人员名单予以公布(见附件)。 

       请进入体检程序的考生于8月2日(星期五)早上7时30分之前,携带本人身份证和《面试准考证》到蒸湘区教育局(红湘北路73号)办公楼前坪集合点名,统一到指定地点进行体检,体检费用自理。逾期未集合的视为自动放弃体检资格。

       注意:体检前一天晚上不喝酒,不吃海鲜,不熬夜;体检当天不吃早餐,保持空腹。

       联系电话:0734-8827560

          附:蒸湘区2019年公开招聘教师参加体检人员名单

                

                                                    蒸湘区公开招聘教师领导小组

                                         2019年7月29日       蒸湘区2019年公开招聘教师参加体检人员名单
       序号 报考单位 报考岗位 招聘计划 姓名 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
       1 大立实验小学 语文 2 王雅娴 73.6 88.82  81.21 
       2 马幽思 73.2 88.56  80.88 
       3 呆鹰岭中心校
       (同西小学)
       1 何岁 75.3 79.97  77.64 
       4 呆鹰岭中心校
       (新阳小学)
       1 陈娟 70.3 77.84  74.07 
       5 呆鹰岭中心校
       (中心村小学)
       1 徐艺真 74 85.70  79.85 
       6 红湖小学 1 肖铃 69.8 82.69  76.25 
       7 联合中心校
       (联合小学)
       1 何佳 72.5 73.71  73.11 
       8 联合中心校
       (岳屏小学)
       1 陈罗露 64.7 80.87  72.79 
       9 联合中心校
       (蒸南小学)
       2 唐琳璇 72.7 81.33  77.02 
       10 占秀 69.2 85.03  77.12 
       11 胜利小学 1 郭由之 78.6 82.64  80.62 
       12 实验小学 1 欧阳木健 75.4 89.97  82.69 
       13 西站路小学 1 杨思诗 69.8 84.37  77.09 
       14 幸福路小学 2 蒋雅楠 75.5 82.74  79.12 
       15 陈姬艳 72.8 85.25  79.03 
       16 雨母山中心校
       (东阳小学)
       1 曾于菁 75.9 75.07  75.49 
       17 雨母山中心校
       (竹灵小学)
       1 罗谦 66.9 87.78  77.34 
       18 长湖中心校
       (立新小学)
       1 陈思颖 69 87.48  78.24 
       19 蒸湘北路小学 1 周荣 75.1 80.12  77.61 
       20 大立实验小学 数学 2 杨晓丽 88.3 87.20  87.75 
       21 蒋湘平 84.2 89.50  86.85 
       22 呆鹰岭中心校
       (呆鹰岭中学)
       1 尹莉 88.8 92.46  90.63 
       23 呆鹰岭中心校
       (土桥小学)
       1 曾玲 82.2 87.02  84.61 
       24 呆鹰岭中心校
       (新民小学)
       1 蒋烨 87.1 83.99  85.55 
       25 呆鹰岭中心校
       (新阳小学)
       1 王姣玲 74.7 89.92  82.31 
       26 呆鹰岭中心校
       (振兴小学)
       1 何亚琴 76.7 84.32  80.51 
       27 红湖小学 1 靳琦霞 74.5 89.26  81.88 
       28 联合中心校
       (岳屏小学)
       1 李佳玲 86.1 87.34  86.72 
       29 联合中心校
       (蒸南小学)
       1 蒋艳 88 90.58  89.29 
       30 胜利小学 1 符粟芩 78.9 91.63  85.27 
       31 实验小学 1 王芝兰 79 84.49  81.75 
       32 幸福路小学 1 陈盼 80.6 85.83  83.22 
       33 雨母山中心校
       (东阳小学)
       1 吴娟 77.3 91.43  84.37 
       34 雨母山中心校
       (群益小学)
       1 孙莉 88.1 89.16  88.63 
       35 雨母山中心校
       (新中小学)
       1 王琪 89.8 86.18  87.99 
       36 长湖中心校
       (立新小学)
       1 王倩 80.2 84.75  82.48 
       37 长湖中心校
       (松亭小学)
       1 张小斌 68.6 86.21  77.41 
       38 大立实验小学 英语 1 全洋萍 85.8 87.37  86.59 
       39 呆鹰岭中心校
       (同西小学)
       1 尹小芳 87.8 79.16  83.48 
       40 幸福路小学 1 罗小丽 83.6 88.50  86.05 
       41 长湖中心校
       (立新小学)
       1 谢鑫 86.5 84.42  85.46 
       42 呆鹰岭中心校
       (呆鹰岭中学)
       物理 1 何驰 74.6 88.70  81.65 
       43 蒸湘中学 生物 1 陈思燕 92.6 78.49  85.55 
       44 大立实验小学 科学 1 吴慧 70.8 81.70  76.25 
       45 长湖中心校
       (立新小学)
       1 李永芳 72.6 79.76  76.18 
       46 长湖中心校
       (松亭小学)
       1 刘润慧 78.4 77.00  77.70 
       47 呆鹰岭中心校
       (新阳小学)
       音乐 1 王懿 80.2 86.60  83.40 
       48 呆鹰岭中心校
       (振兴小学)
       1 彭娟 69.1 77.90  73.50 
       49 西站路小学 1 张入今 73.8 83.30  78.55 
       50 长湖中心校
       (立新小学)
       1 刘燕 74.1 78.30  76.20 
       51 蒸湘北路小学 1 肖育恒 79.8 89.40  84.60 
       52 雨母山中心校
       (雨母山中心幼儿园)
       幼儿教师 1 邓丽 84.2 82.10  83.15 
       53 长湖中心校
       (长湖中心幼儿园)
       1 唐倩 79.6 72.30  75.95 
       54 大立实验小学 体育 1 杨砚棋 77.2 75.18  76.19 
       55 呆鹰岭中心校
       (新阳小学)
       1 张平 74.9 81.94  78.42 
       56 幸福路小学 1 钟运青 72.1 85.51  78.81 
       57 长湖中心校
       (松亭小学)
       1 李小欢 68.8 86.50  77.65 
       58 长湖中心校
       (长湖小学)
       1 唐文秀 77.2 82.74  79.97 
       59 大立实验小学 心理健康 1 黄倩莹 78.7 88.85  83.78 
       60 幸福路小学 1 陈倩 74.1 81.89  78.00 

       白羊棋牌